E L I S A B E T A T U D O R / J O U R N A L I S T

Sleek Magazine

Sleek Magazine

www.sleek-mag.com

Sleek Paris / Texas

Paris Match at Hemingway Bar / Ritz Paris

Sleek Paris / Texas

Paris Match - Mal-Aimée

Sleek Paris / Texas

Paris Match - Alexis Mabille

Sleek Paris / Texas

Paris Match - Dévastée